بدون شرح

امان از دست مردم آزار

قضیه اینهام شده دیکس (دیسک) کمر یارو هی میگیره هی ول میکنه نههههه!!!!

خب بخورش هم  خیال خودتو راحت کن هم خیال ما رو، چندین ساله سر این بی عقلی جنابعالی ما مجبوریم نسل اندر نسل کارتون تام و جری رو نگاه کنیم حداقل دلت بحال بچه های بی زبونی بسوزه که باید روزی ١٠ بار از کانال های مختلف کارتونو ببینند

/ 0 نظر / 24 بازدید